Herroepingsrecht

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motieven, binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst. Deze termijn van 14 dagen begint te lopen vanaf de datum van betaling op het webshop verkoopfactuur.

Verder kan er alleen maar sprake zijn van terug betaling van de goederen pas nadat deze in originele staat en ongeschonden terug bezorgd werden. In geval van volledige of gedeeltelijke schade kan een deel of het gehele bedrag niet terug vorderbaar zijn en zal dienen om de schade te bekostigen. In geval de schade een oorzaak heeft bij de verkoper moet deze medegedeeld worden binnen de 3 werkdagen aan verkoper vanaf de thuis levering en kan besproken worden tot ofwel met rechtzetting van de schade ofwel door terugbetaling.

Gebruikte en volledig beschadigde goederen door de koper veroorzaakt worden in geen enkel geval terug genomen of terugbetaald.

Terug sturen van goederen
De terugzendingskosten zijn volledig ten koste van de gebruiker. Gebruiker verstuurd best met extra verzekering zodat wij niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden bij verlies door verzenddiensten.

Vragen over Herroepingsrecht kunnen aangevraagd worden via info@kamperfoelie.com

Laatste Update: 04 04 2018