Privacy Policy

Deze pagina beschrijft het beleid dat op de website en webshop van www.kamperfoelie.be wordt toegepast inzake de persoonlijke levenssfeer als ook de verwerking van alle informatie die verzameld wordt tijdens of naar aanleiding van uw bezoek aan deze website. Daarmee voldoen we aan de privacy wetgeving voor persoonsgegevensbescherming, de wet van 25 Mei 2018.

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

Bij de registratie op deze website en/of plaatsing van een bestelling, zal van u een aantal persoonsgegevens gevraagd worden. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de correcte en vlotte werking van de webshop, zoals het verwerken van uw bestelling, het voeren van correspondentie met u. De gegevens worden gebruikt om de door u gevraagde goederen en diensten te kunnen leveren.

Verwerking van de persoonsgegevens en de personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens

De verstrekte gegevens worden opgenomen in de bestanden van Kamperfoelie. De gegevens zullen enkel verwerkt worden in de mate dat de verwerking nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met Kamperfoelie heeft afgesloten. We kunnen de informatie die we van u hebben verzameld, combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren en kunnen we onze contacten met u beter op u afstemmen. 

Delen van de gegevens

Wij delen uw persoonsgegevens met uw toestemming of indien nodig om een transactie te voltooien of een door u gevraagd product te leveren. Wanneer u betalingsgegevens verstrekt om een aankoop te doen, zullen we betalingsgegevens delen met banken en andere entiteiten die betalingstransacties verwerken of andere financiële services verlenen, en voor het voorkomen van fraude en het verminderen van het kredietrisico. Ook worden uw gegevens zorgvuldig gebruikt voor de Bpost Shipping Service en worden aldaar onder verantwoordelijkheid van Bpost bewaard en kunnen op vraag van de klant ook daar verwijderd worden door Kamperfoelie.

Uw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden. Kamperfoelie behoudt zich wel het recht voor uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer dit noodzakelijk is om de integriteit van de website te vrijwaren, wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor u van levensbelang is, wanneer de verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te vervullen of nog wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen.

Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens

Uw keuzemogelijkheden 

U kunt kosteloos onjuiste gegevens laten verbeteren of onvolledige, irrelevante of verboden gegevens laten wissen. Dat kan door ons te contacteren via email info@kamperfoelie.com of telefoon 089 20 32 86. We zullen binnen 30 dagen reageren op uw verzoeken om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens of om deze te verwijderen. U kan trouwens zelf op de webshop inloggen en al uw gegevens wijzigen of verwijderen.

U heeft het recht om kosteloos uw gegevens in te kijken en te verbeteren. 

Om twijfel uit te sluiten of de aanvrager voor verwijdering van al zijn opgeslagen gegevens inderdaad de originele eigenaar is om gegevens te verwijderen kunnen wij een legitimatie eisen. Dit om misbruik door derden tegen te gaan en aldus de eigenaar van zijn gegevens te beschermen. Hiervoor kunnen wij vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers achterkant onderaan het paspoort), je identificatienummer en je kaartnummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Links naar andere websites

Links die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informatieve titel. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, noch voor de inhouden van externe links, noch voor de eerbiediging van een beleid inzake persoonlijke levenssfeer dat identiek is aan het beleid zoals hierbij gedefinieerd. Bij het betreden van de externe links leest u best het privacybeleid van de betrokken website door.

Nieuwsbrieven

Aanmeldingen voor nieuwsbrieven gebeuren via een aanmeldformulier op Welkom van deze site. Enkel uw e-mail adres, naam en voornaam worden opgeslagen door een externe nieuwsbrief provider waar uw gegevens beveiligd en beschermd worden opgeslagen. Door uw gegevens in te vullen en aan te melden geeft u toestemming tot het bewaren van uw gegevens. Al uw gegevens worden nooit met derden gedeeld en zijn enkel bestemd voor deze nieuwsbrief. Afmelden is altijd mogelijk zodra u een nieuwsbrief ontvangt waarin een link staat om meteen af te melden. Het is uiteraard ook mogelijk om ten alle tijde aan te vragen uw gegevens ogenblikkelijk te verwijderen uit ons nieuwsbriefsysteem. Mail ons voor afmelding hier: info@kamperfoelie.com

Gegevens voor Facturatie

Klanten die bestellen via de webshop ontvangen een verkoopfactuur waar hun gegevens op vermeld staan en daarvan zal enkel een copie aan onze boekhouddienst afgeleverd worden en een origineel aan de klant. Facturen opgeslagen in de boekhouddienst kunnen logischer wijze niet verwijderd worden doch zullen gegevens nooit voor andere doeleinden gebruikt worden.

Veiligheid website Kamperfoelie

Wij houden vinger op de pols bij de nieuwste ontwikkelingen voor beveiligingssytemen ter bescherming tegen hackers en diefstal van persoonlijke gegevens.  Zo gebruiken wij de SSL sleutel van Google voor bescherming en veilige verbinding met onze website voor u als bezoeker zodat hackers uw gegevens niet kunnen misbruiken. Indien nieuwe veiligheidsnormen vereist worden blijven wij dit updaten, wij blijven steeds de laatste nieuwe ontwikkelingen volgen en toepassen.

Cookies

Wij gebruiken geen cookies, mocht dit in de toekomst wel het geval worden dan zal Kamperfoelie.com daarvoor alle veiligheid en voorzorgsmaatregelen treffen.

Algemeen

Op vraag van derden zullen we ook iedere vraag naar persoonlijke gegevens van onze klanten weigeren zo gebied ons de wet op privacy. Vragen over Privacy Policy kunnen altijd aan ons gemaild worden: info@kamperfoelie.com PRIVACY POLICY

Deze pagina beschrijft het beleid dat op de website van….. wordt toegepast inzake de persoonlijke levenssfeer alsook de verwerking van alle informatie die verzameld wordt tijdens of naar aanleiding van uw bezoek aan deze website.
Doel van de verwerking van de persoonsgegevens.
Bij de registratie op deze website en/of plaatsing van een bestelling, zal van u een aantal persoonsgegevens gevraagd worden. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de correcte en vlotte werking van de webshop, zoals het verwerken van uw bestelling, het voeren van correspondentie met u, .................................................................. De gegevens worden gebruikt om de door u gevraagde goederen en diensten te kunnen leveren.

Verwerking van de persoonsgegevens en de personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens
De verstrekte gegevens worden opgenomen in de bestanden van …………………… De gegevens zullen enkel verwerkt worden in de mate dat de verwerking nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ……………………… heeft afgesloten.

We kunnen de informatie die we van u hebben verzameld, combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren en kunnen we onze contacten met u beter op u afstemmen.

Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze websites. Hiervoor gebruiken we diverse technieken, waaronder cookies.

Delen van de gegevens
Wij delen uw persoonsgegevens met uw toestemming of indien nodig om een transactie te voltooien of een door u gevraagd product te leveren.

(eventueel) Wanneer u betalingsgegevens verstrekt om een aankoop te doen, zullen we betalingsgegevens delen met banken en andere entiteiten die betalingstransacties verwerken of andere financiële services verlenen, en voor het voorkomen van fraude en het verminderen van het kredietrisico.

Uw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden.

…………………. behoudt zich wel het recht voor uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer dit noodzakelijk is om de integriteit van de website te vrijwaren, wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor u van levensbelang is, wanneer de verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te vervullen of nog wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen.


Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens
Uw keuzemogelijkheden
U kan ons laten weten dat u niet wilt dat deze voor verdere marketingdoeleinden worden gebruikt. Dat kan door ons op de volgende manier te contacteren: .......................................................................................................................................................................... We zullen binnen 30 dagen reageren op uw verzoek.
U kunt kosteloos onjuiste gegevens laten verbeteren of onvolledige, irrelevante of verboden gegevens laten wissen. Dat kan door ons op de volgende manier te contacteren: .......................................................................................................................................................................... We zullen binnen 30 dagen reageren op uw verzoeken om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens of om deze te verwijderen.
Bovendien kunt u het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen.
U heeft het recht om kosteloos uw gegevens in te kijken en te verbeteren.


Contactgegevens verwerker
.........................................................................................................................................................            

Cookies
Cookies zijn kleine bestanden die via de website tijdelijk op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze kleine bestanden vergemakkelijken de navigatie en dragen in hoge mate bij tot de gebruiksvriendelijkheid van de website.
Indien u door de browser wenst verwittigd te worden wanneer er een cookie wordt verzonden, kan u uw browserinstellingen aanpassen.

Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kan u in uw browserinstellingen kiezen voor “geen cookies accepteren”. U ontvangt dan geen cookies meer. Dit kan echter leiden tot verlies aan functionaliteiten en verlies aan gebruiksvriendelijkheid van de website.

Links naar andere websites
Links die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informatieve titel. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, noch voor de inhouden van externe links, noch voor de eerbiediging van een beleid inzake persoonlijke levenssfeer dat identiek is aan het beleid zoals hierbij gedefinieerd. Bij het betreden van de externe links leest u best het privacybeleid van de betrokken website door.