Verzendkosten & Administratiekosten

De verzendkosten worden berekend volgens de normale tarieven van de post. Momenteel 1 / 05 / 2022 rekenen wij 7.90 euro binnen België en Nederland.  Andere landen en grotere pakketten & gewicht worden met aangepaste gewichtstarieven berekend. In sommige gevallen kan afhankelijk van de meerkoop hoeveelheden rekening gehouden worden met een verzendkorting in overleg met de klant tenzij er reeds meerkortingen voor de producten al zijn verkregen. Verzendtarieven kunnen in geval van prijsverhogingen van de post verhoogd worden zonder dat deze pagina Shipping bijgewerkt werd. Met al uw vragen omtrent Shipping  kan u altijd terecht bij info@kamperfoelie.com .

Meer info over onze winkel, webshop, openingsuren, verzendkosten, snelle leveringstermijn, eigen voorraad, bestellen via e-mail

Pakketten voor België en Nederland en andere landen worden elke dag verzonden met BPost via het postpunt Stokkem Lanklaar.  Alle zendingen zijn met track-trace code die de klant automatisch ontvangt nadat de betaling door ons werd geregistreerd.

De klant beschikt over een zeer modern overzichtelijk account display waarin men zijn gegevens kan bekijken na veilig inloggen, opnieuw adres bewerken of verschillende verzend adressen kan toevoegen en selecteren voor afronden bestelling, bestelhistorie bekijken of afprinten facturen, verlanglijst beheren en veel meer.

"Verkoopfactuur"

Bestellen & Aankopen als klant via Webshop

Alle klanten die alleen via de webshop bestellen krijgen een verkoopfactuur, dit verloopt automatisch en komt in uw e-mail box terecht met een aankoop en betaalbevestiging. Dit verkoopfactuur kan ook gebruikt worden voor mensen die een btw nummer hebben en hun aankoop als onkost willen inbrengen in hun boekhouding of aan hun werkgever willen willen afleveren. Het voordeel via webshop aankopen is een veilige betalingsgarantie en verkoopfactuur en de snellere levering van uw bestelling. Uw betaling wordt via de webshop onmiddellijk bevestigd bij ons en wij kunnen in principe meteen verzenden dezelfde dag nog. Wij doen uiteraard ons best alles soepel en snel te laten verlopen.

Bestellen & Aankopen als klant via e-mail

In geval de klant bestelling via e-mail verloopt wordt de betaling afgehandeld via overschrijving en uitwisseling van betaalgegevens en levering & adresgegevens. Er wordt dan geen verkoopfactuur geleverd.  Als hierbij de klant er op staat toch nog een verkoopsfactuur te krijgen zijn we genoodzaakt handmatig een verkoopsfactuur op te maken en rekenen wij een extra administratiekost kost van 9,00 euro extra aan. De klant per e-mail zal in acht nemen dat betaling via overschrijving een paar dagen extra duurt voor de registratie van ontvangst betaling en pas daarna het verzenden van de bestelling. Wij doen uiteraard altijd ons uiterste best om alles soepel en snel te laten verlopen. TIP!! : als je een betaling op onze rekening overschrijft, stuur ons meteen een geldig betalingsbewijs per mail door, we kunnen dan meteen dezelfde dag nog verzenden via BPost.

Wettelijke voorwaarden

Onderhavige wettelijke voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

1. De goederen worden geleverd zoals omschreven op de website of in de bestelbon. De bijbehorende foto is niet bindend.

2. De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de website of bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.

3. De levering gebeurt op het afleveradres ingegeven bij het afrekenen.

4. Pakketten boven de 250€ worden standaard met verzekering verzonden. Wenst men toch onder dit bedrag verzekering dan moet Verzekerde verzending op voorhand het bestellen moeten worden aangevraagd.
Goederen die niet zijn toegekomen moeten ons gemeld worden maximum vier werkdagen na het bericht van de track-code (voor Nederland) of het bericht Pakket Verzonden voor Belgische klanten omdat anders onderzoek bij de postdiensten niet meer mogelijk is. Terugbetaling is na 10 dagen omdat pakketten soms nog later worden teruggevonden of afgeleverd.

5. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen wordt toepassing gemaakt van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen.

6. Onze leveringen zijn contant betaalbaar.

7. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de zevende dag na de aangetekende verzending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.

8. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag, na ingebrekestelling, een intrest op van 12% per jaar.

9. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende veertien dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten. Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is de consument, d.i. elke natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht.

10. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument.


"Factuur" aan BTW plichtigen - alleen voor wederverkopers

Een 'factuur' wordt alleen opgemaakt exclusief aan onze BTW plichtigen. Een factuur wordt handmatig opgemaakt en niet via de webshop. Wederverkopers melden zich apart via e-mail aan en ontvangen van ons een prijslijst met inkoopprijzen en verkoopsmarge enkel indien een samenwerking op reel berust. Uiteraard kan u alleen producten inkopen in het geval u een btw nummer hebt geldig en gecontroleerd bij de Europese centrale databank. Een minimum afname van 250 euro is kosteloos, onder de 250 euro komen er 8,50 euro admin & verzendkosten bijberekend voor België en 10,00 euro voor buitenland.