Disclaimer

Aansprakelijkheid

De adviezen en teksten die vermeld worden op de website van kamperfoelie.com bij onze natuurproducten zijn nooit bedoeld ter vervanging van noodzakelijke medische zorgen. Voor belangrijke vragen ivm geneeskundige problemen dien je bij een proffesionele therapeut of arts te gaan. Waar nodig kunnen wij -alsnog- waarschuwingen aanbrengen over veilig gebruik, doch we kunnen niet voorkomen dat iemand op eigen initiatief een verkeerde beslissing neemt voor zijn zorg.

Ethiek

Vele teksten op onze site brengen een eigen standpunt en visie over bepaalde onderwerpen. Het is nooit onze bedoeling om anderen hiermee bewust te benadelen of te kwetsen. Mocht je ergens een probleem mee hebben dan staan we open hierover te communiceren en op menselijke wijze kort te sluiten. Onrespectvolle mails of met beledigingen willen we liever niet beantwoorden.

Verantwoordelijkheid

De vele natuurproducten die wij te koop aanbieden hebben een energetische en of holistische insteek. De wetenschappelijk basis is niet altijd eenvoudig voor te leggen of te bewijzen. Al is er veel vooruitgang in de wereld van quantum fysica en direkte en indirekte bewijstestmethodes die allerlei alternatieve producten en hun werking kunnen aantonen en waar de reguliere wetenschap op achteruitloopt onder invloed van belangen van grote coöperaties en bedrijven. Doch meestal komt het neer op emperisch bewezen werking van natuurproducten en alternatieve therapeutica, esotherica.  Orthomoluculaire voedingsupplementen en kruidenpreparaten zijn wel degelijk op wetenschapplijke studies en testen gebaseerd. We dienen ook aan te geven dat natuurpoducten een meer preventief karakter hebben dwz dat men meer uit voorzorg de gezondheid in eigen handen neemt maw beter voorkomen dan genezen. Wat niet weg neemt dat men in acht neemt wat boven onder het kopje 'aansprakelijkheid' staat beschreven.

Door het energetische en holistische karakter bij vele producten van ons willen wij er op wijzen dat indien mensen er geen 'geloof' aan hechten of er voor kunnen openstaan, dat wij willen aanbevelen om toch maar beter geen producten bij Kamperfoelie.be aan te schaffen. Wij respecteren de reguliere meningen en wetenschappen om het zo uit te drukken doch wanneer u kiest voor alternatieve therapeutica, esotherica en energetica dan is dit een bewuste keuze die meer eigen verantwoordelijkheid en preventie met zich meedraagt. Een gebrek hieraan kan er op wijzen dat natuurproducten niet het gewenste resultaat of verwachting zal invullen.

Belangrijke Deontologie aangaande Bachbloesemremedies

Een 'Gepersonaliseerde Bachbloesem samenstelling' wil geen professionele hulp van medici uitsluiten of vervangen doch kan wel als een zinvolle en aanvullende ondersteuning gezien worden. Mensen die echte proffesionele hulp nodig hebben moeten goed beseffen dat Bachbloesemremedies wel 'een mogelijke steun' kan bieden maar dat in sommige gevallen men zich eerst goed moet laat adviseren waar deze Bachbloesemremedie methode aanvullend kan zijn of waar echte reguliere therapie van toepassing is.

Gebruik Bachbloesems verstandig en niet ter vervanging van voorgeschreven medicatie van een arts of psycholoog, enkel dus als ondersteuning. Bij psychologische klachten dien je jouw arts of psycholoog te contacteren. Wij nemen geen verantwoordelijkeheid indien de gebruiker op eigen risico advies van de arts negeert.

Als blijkt dat er meer nodig is dan alleen maar ondersteuning met Bachbloesemremedies kunnen we gebruikers aanraden om dit zeker te overwegen om proffesionele hulp te zoeken door hen eventueel door te verwijzen.

Wij zijn niet bevoegd om psychologische steun te verlenen, Bachbloesems worden enkel ter ondersteuning gebruikt en niet ter vervanging van medicatie voorschriften van de arts of proffessionele steun van een psycholoog. Wij zijn niet verantwoordelijk als de gebruiker ons advies hier over negeert.

We willen geen situatie in de hand brengen dat we schade toebrengen bij mensen omdat dit aanvankelijk niet duidelijk was. Bachremedies zijn op zich onschuldig omdat ze op zich geen medicijnen zijn, doch iedereen heeft recht op de juiste richtingaanwijzers als het er op aankomt om de juiste proffesionele hulp te krijgen.  Tot slot, Bachremedies zijn terecht meer 'aanvullend' en zinvol 'ondersteunend' nadat overwogen is proffesionele hulp al of niet in te roepen.