Douwes Woonbiologie Advisering


Jan Hendrik Douwes is woonbioloog en woont in Ryptsjerk in Nederland en is mede ontwikkelaar van de United Light Energy woonbiologie producten die gebruikt wordt om de straling te neutraliseren en het optimaliseren van de energie in de woon en werk omgeving.

Jan Hendrik heeft een ruime ervaring in de agrarische sector als interim landbouwer, als woonbioloog en ook als productontwikkelaar van een probiotica voor mens en landbouw BioBalance. Zijn expertise richt zich boeren en landbouwbedrijven, op gewone woningen van huisgezinnen, als ook bij de grotere bedrijven, fabrieken, scholen, ..enz.

Op deze pagina kan je kennis maken met Jan Hendrik zijn advies en expertise woonbiologie praktijk. Hier is zijn aanbod:

Aanbod Woonbiologie praktijk

    ~ Woononderzoek: woonbiologische diagnose en advisering i.v.m omgevingsstraling en geopatische factoren.
    ~ Woning energetisch begeleiden voor zuivering en vrijmaken negativiteit - voor en na begeleiding.
    ~ Woning weer positieve sfeer brengen, oplossen sfeerbelasting
    ~ Woon onderzoek kan ook op afstand, aan huis komen kan wel op vraag mits extra kosten.
    ~ Onderzoek omgeving i.v.m persoonlijk welbevinden, ook oplossingen voor uw welzijn.
    ~ Gespecialiseerd ook met (boerderij en huis-) dieren aanvoelen en ondersteunen. (Kwaliteit voedings analyse)
    ~ Woonbiologisch optimaliseren van voedingopslagplaatsen (vee of voedings-) bedrijven.
    ~ Meer info over Natuur Dieren en Landbouw met ULE.

Energetisch Woning onderzoek volgens plattegrond (PG)

Via een plattegrond tekening is het mogelijk om op afstand uw woning/bedrijf voor te testen, in te voelen, een diagnose te doen van verborgen factoren, en een prognose van de evolutie te duiden. Teken zelf uw plattegrond van uw woning op een A4 'tje, inscannen en dat kan je naar ons mailen jhdouwesadvisering@gmail.com of stuur het per post naar ..... Woonbioloog Jan-Hendrik Douwes Bedrijfsnaam: J.H. Douwes Advisering Adres: Reidikker 36, 9256 HZ Ryptsjerk. Vergeet ook niet uw namen en volledig adres + contactgegevens op dit A4tje mee te vermelden, dit is namelijk belangrijk om contact te maken tijdens het pendelen en invoelingswerk.

Welke methoden wij hanteren

    ~ WICHELROEDE ; opsporen aardstralen en geopatische kruispunten en stoorlijnen,....
    ~ PENDELEN: Op plattegrond woning, op foto's van personen (aura-onderzoek) of plaatsen (
    ~ HELDER ZIEN: Invoelen van situaties of toestand in woning en van personen (via foto), prognose toekomst,
    ~ TRANSMUTATIE EN MATERIALISATIE GAVE: Energetisch verbinden van de United Light Energy bron met producten of woningen en bedrijven. Gratis woonbiologie ervaren op proef voor 1 week is ook mogelijk.
    ~ HEALING GAVE: Middels paranormaal invoelingsvermogen, healing en energetisch ondersteunen.
    ~ MATERIAAL: Plaatsen van producten die woning en personen kan helpen beschermen
       voor alle factoren van straling en invloeden. Helpen optimaliseren van een positieve sfeer-energie.
       Materiaal wordt apart aangerekend, steeds offerte met gratis vooronderzoek mogelijk.

CONCREET ADVIES en ENERGETISCH WOONONDERZOEK en OPLOSSINGEN

~ Doorlichten, begeleiden en adviseren in uw boeren of landbouw bedrijf.
~ Energetisch woning (voor-)onderzoek volgens plattegrond: Gratis.
~ Energetisch woning onderzoek via huisbezoek: Prijzen kunnen aangevraagd worden inclusief kilometervergoeding (gratis naverzorging en begeleiding voor woning)
~ Een persoonlijk consult voor persoonlijk welbevinden met pendel en oplossingen en mogelijkheden of producten. Aan huis: doe een prijsaanvraag.  Op afstand: Doe een prijsaanvraag. jhdouwesadvisering@gmail.com
~ Voor bedrijven gelden andere prijzen en voorwaarden, neem daarvoor best contact op.
~ Groepspresentatie of voordracht: bespreekbaar en tegen lage kostprijs. Vanaf minimum 10 mensen deelname gratis.
~ Kostenfactuur altijd mogelijk.

Ervaringsverslag van een tevreden veehouder Eddy.pdf

Contact

Voor meer informatie kan je Jan Hendrik altijd vrijblijvend contacteren via e-mail of telefonisch op het nummer:

GSM: 0031(0)6-36430242 Tel: 0031(0)511-432883 E-mail: jhdouwesadvisering@gmail.com

Jan Hendrik werkt ook samen met https://www.dekoolstofkring.nl/ waarbij verschillende landbouw verbeterende producten worden aangeboden.
Advisering over rantsoen / grasland beheer / voederwinning / kwaliteit organische mest / bodemleven, kortom de gehele kringloop van uw bedrijf.

Gerelateerde berichten

Opmerkingen

Schrijf commentaar